Užitečné informace k exotickým dřevinám

.. Při stavbě terasy se vždy doporučuje podlahu terasy vystavět nad zemí, aby se pod ní zlepšila cirkulace vzduchu.
.. Zajistěte dodatečné odvětrávání ze zadní strany (montážní/stavební výška nejméně 60 mm).
.. Spáry mezi prkny by měly být alespoň 6 -7 mm, aby se zlepšil oběh vzduchu a podpořilo se vypařování dešťové vody.
.. Každá spára u zdi by měla mít šířku alespoň 50 mm a spára mezi dvěma konci prken 1–2 mm (vzhledem k možnému
pohybu).
.. V obkladech by měla být zajištěna ventilace mezi profily a podkladem (22–25 mm). Mějte také na paměti, že mezi
zemí a spodním okrajem obkladu by mělo být alespoň 300 mm.
.. Ošetření povrchu pigmentovanými oleji slouží hlavně ke zpomalení přirozeného procesu zšednutí a mělo by se za
účelem dosažení odpovídajícího efektu provádět 1-2 x ročně.
.. Koncové trhliny v délce šířky prkna/palubky lze tolerovat. Čerstvé hrany řezu mohou být ošetřeny voskem na čelní
hrany nebo bezbarvým stolařským lihem, aby se zamezilo vzniku nových koncových trhlin.
.. Černé tečky, takzvané dírky od červotočů, výletové otvory po hmyzu, který napadá čerstvé dřevo musí být u exotických
dřevin akceptovány.
.. U exotických dřevin používejte pro upevnění jen šrouby z ušlechtilé oceli, protože oxidací může docházet k chemické
reakci se dřevem a ke změně zabarvení.
.. Pro montáž je třeba kalkulovat asi s 5 % prořezem.

Neopomeňte prosím:

Z důvodu svých hygroskopických vlastností se přizpůsobí dřevo relativní vlhkosti vzduchu okolního prostředí. Tím

může dojít k viditelným změnám rozměrů (sesychání/smršťování, bobtnání, prohnutí, zkroucení). Tyto přirozené vlastnosti

dřeva mohou mít nezávisle na druhu upevnění podlahy/obložení terasy zřetelné změny původního vzhledu spár.

Dřevěná terasa velice dobře splyne s okolním prostředím, je na omak teplá, rychle se vyhřeje sluníčkem, nepálí,

dobře se udržuje, na rozdíl od anorganických materiálů žije. Díky své elasticitě nehrozí za silnějších mrazů jeho poškození.

Nepravidelnost povrchu zase láká opticky - krajinky a suky mohou být výrazným stylotvorným prvkem. Ani

barevné odstíny nejsou nezajímavé, každé dřevo, každé prkno, se pod vlivem světelných podmínek mění. Pokud máte

rádi šedou patinu, stejnou jako na starých nenatřených plotech, tak terasu natírat olejem nemusíte.

Životnost dřevin je podle původu rozdílná a tak se dřeviny z Jižní

Ameriky (Massaranduba), Afriky (Sapelli) nebo Asie (Bangkirai) vyznačují

na základě vlastností růstu a látek obsažených ve dřevině přirozeně

vysokou stálostí a odolností. Z toho důvodu nevyžadují žádné

dodatečné zušlechťování povrchu (jako je například olejování nebo

natírání)!

U původních dřevin, jakými jsou například modřín, borovice, které

mají rozdílné vlastnosti růstu, může být na základě odpovídající

úpravy a technické modifikace zlepšena jejich stálost a odolnost. Z

toho důvodu jsou bez obav vhodné pro venkovní použití.

Nejmodernější technika umožňuje vyrábět kompozitní materiály

(dřevo pro terasy s příměsí plastových komponentů), které spojují

přirozené vlastnosti dřeva se stálostí a odolností polymerů. Takto

vytvořený povrch, který je pro uživatele optimální, okouzlí specielně

jednotným, přirozeným vzhledem, jednoduchým zpracováním a nepatrným

„odlupováním/odštěpováním materiálu“.

Novinky